Les sages punu de la renaissance punu


Mangeli , Mombo, Mueli Milenzi , Mulungi Mutu Malongu, Ndengila , Ngéli-Ilahu.Nguimbi Mubukaghe Massi , SUMA NA MANGUA,Tandu Munang ,Tson Mbumb.

No comments :

Post a Comment