Recette de Diane Badinga

Mapapi ma koku ma ghangu,na mupogu be nenguili folow,ni sobne na missale mba na missi!

No comments :

Post a Comment