Bukulu

Modjami Ngange, me Mugambu.
Inanga yi yi tuvu Ngogufura,
ayi Bujala O badile vava.
Tumbe O muguluetu go! gu Botugile dine :
Mangeli, n' elohu na tandu munage ;
O tu rul, wuna! O tandu, O yari Divini. Mioji mi fune wune wune; mune minbu. Ubanga, Difunde, Sange na Muso-Mbari.
Ba mosi ba no botuga o mangeli n'elohu bake we O Nyanga.
O mube-ngimbi la ignanga imosi ayine!
O yari i Nyanga-uvembi.
Jetu n'ovembi yari imossi : Kabogu bane bake we wune,
bane bake ru' wunu pesu pesu, ane bakino kueka muemu
divevi mba bake tole veve Nyali ; Nyalietu.
Tumbu"avant"Nyali, tu mabe na Pange na Mujeli bimbu bietu na ko!avane tu sukila.
Na mawela tu ki sundile wunu. Bujale bake tu garu vave mumba bama tu welo!
Abane bane bake wendo Nyanga-Mukambu-ivaru-imafutu : Inange yetu!
ayi Bagambu ! O yari Dibambe anane.
Ilumbe O wa modji me muisi Ngange. Ngange la Ngujie tu.

No comments :

Post a Comment