Liste des clans

Mboloani bane ba ma Bwang

Ci-joint, les dix clans punu et leurs lignages (sous-groupes):

Bumweli> Yongu, Mundjengi, Muvel maloangu, Muvili, Maloangu, Dibur Simbu, Dibur Tabe, Dibur Mantse, Dibur kalag, Dibur Bwang, Dibur Mesenyi, Dibur Mwinde, Dibur Bukad.

Budjal>Uvembi, Dibur Kumbe, Dibur Ibong, Dibur Mubwengu, Dibur Dikilu, Dibur Polu, Dibur Tsigh, Dibur Tsunhu, Dibur Basuge, Dibur Ulal.

Djungu>Minzumbe, Uvangi, Ilabu, Muboghe, Ivendi.

Didjab> Pembe, Butage, Mombi, Moande.

Baghambu> Mughambu Nali, Mughambu Nyange, Mughambu Kwagu, Ghassing, Bagambu.

Dibambe> Dibambe di Malame, Bundombi, Mululu, Dibambe di Bwigi, Dibambe di Inage, Magweli, Dibambe di Tsietsi, Dibambe di Dibur Kumbe.

Mubande> Mikusu.

Badumbi> Mudumbi na Dughandu, Ilombe, Mudumbi Tsur, Mudumbi Disighi.

Badjen> Musand Badjen.

Ndingi> Bighutsi, Basumbe.

Quelques modifications s'imposent probablement. Alors, à vos plumes

Source: Hughes Mouckaga 2010

No comments :

Post a Comment