Pagnes punu

  
Masieli
dubongu
ngombu
ndèngui
Ntsango
Mizienzi
Dighatsu
Dighole
Dumukwélèngi:
mafuba/fibres ananas
Tsanda mama
Mangondu-mama-nyunge-tsanda
Dibundi
Tsanda ji fumu
le Ibari
Tsanda-piti
tsanda masuba
Mukondu
Mugagu
Mubunzi foulard noire
Mudike

No comments :

Post a Comment